Shri Rajula Seva Mandal

Home.jpg (21619 bytes) Rajula Video.jpg (25791 bytes) A F 2014.jpg (23480 bytes) A F 2015.jpg (22744 bytes) A F 2016.jpg (29008 bytes) A F 2017.jpg (28855 bytes) A F 2018.jpg (28987 bytes) A F 2019.jpg (28991 bytes) Contact Us.jpg (24350 bytes) Membership Form.jpg (28820 bytes)

             President Trustee               Trustee                         Trustee                       Trustee               President Ladies Wing
           Jyotindrabhai Harilal     Kishorbhai Gangadas  Pravinchandra Prabhudas                                          Dipika S Doshi
                  Doshi                             Mehta                         Sanghvi

          large_Jyotindra Bhai.gif (18908 bytes)              kishorbhai.jpg (203746 bytes)             pravinchandra.jpg (195605 bytes)             harendrabhai.jpg (68799 bytes)             dipikaben.jpg (209964 bytes)

 

Shri Rajula Seva Mandal possess Income Tax 80 G Certifiacte